türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi şartları 2

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu Siyasi ve ideolojik fiillerinden dolayı ilgili makamlarca aranmakta olan kişilerin Devlet memuru tarafından görev mahallinde giz­lenmesi disiplin suçu sayılmıştır. İster ast olsun, ister üst olsun tüm memurlar idarenin bütünlüğünü koruyacak düzeyde uyumlu çalışmak zorundadır. Bu bendin düzenlenmesindeki esas amaç idarenin bütünlüğünü korumaktır. Ast veya üstün birbirlerine yönelik […]

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi şartları 2

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu Siyasi ve ideolojik fiillerinden dolayı ilgili makamlarca aranmakta olan kişilerin Devlet memuru tarafından görev mahallinde giz­lenmesi disiplin suçu sayılmıştır. İster ast olsun, ister üst olsun tüm memurlar idarenin bütünlüğünü koruyacak düzeyde uyumlu çalışmak zorundadır. Bu bendin düzenlenmesindeki esas amaç idarenin bütünlüğünü korumaktır. Ast veya üstün birbirlerine yönelik […]